Fond za zaštitu okoliša ima financijski plan za 2019. s projekcijama za iduće dvije godine, a dokument je upravo objavljen u Narodnim novinama. U njemu stoji da je Fond ove godine imao planirane prihode 1,159 milijarde kuna te rashode 1,174 milijardi kuna. U 2019. Fond će imati nešto veće prihode - 1,664 mlrd kn dok će rashodi rasti na 1,679 mlrd kn. Energetika u subvencijama tradicionalno stoji lošije od gospodarenja otpadom u što se ulaže ogroman novac jer je riječ o gorućem problemu a Hrvatska je daleko od ispunjavanja EU ciljeva. Za izgradnju Centara za gospodarenje otpadom planirano je 28 mil. kn (sa sadašnjih 18 mil. kn), dok je za sanaciju odlagališta predviđeno 36 mil. kn, nešto manje nego ove godine. Za subvencioniranje korištenja OIE sredstva padaju sa sadašnjih 6,9 mil. kn na 6,1 mil. kn, da bi prema planu rasla na 33 mil. kn tek u 2020. i na 43 mil kn 2021., što je apsurdno jer troškovi primjene OIE će u idućim godinama padati pa neće biti ni smisla obilato sufinancirati projekte koji će biti isplativi i na tržišnim osnovama. Rastu sredstva za poticanje održive gradnje, energetske preglede kao i na energetsku učinkovitost u prometu kroz poticanje električnih vozila (s 16,9 mil. kn ove godine na 17,9 mil. iduće g.), kao i sredstva za program obnove javnih zgrada, dok za višestambene zgrade nema stavke, kao ni za obnovu obiteljskih kuća. Zanimljivo je da će kao i ove godine najveći novac ići će na gospodarenje posebnim kategorijama otpada - 781 mil. kn (rast sa 722 mil. kn 2018.).