Ruski nuklearni ledolomci su u 2016. pratili dvostruko više brodova na plovidbi preko Arktika tzv. Sjevernom rutom nego u 2015. godini, objavila je uprava ruske brodarske tvrtke Atomflot. U 2016. godini su pratili 410 brodova ukupnog kapaciteta 5,2 mil. t, dok su u 2015. pratili 196 brodova s kapacitetom 2 mil. t. Najveći broj brodova povezan je s projektima istraživanja i iskorištavanja resursa u arktičkim vodama, posebno nafte i plina. Stoga je Atomflot naručio izgradnju još pet ledolomaca različitih namjena, a koji će služiti za potrebe razvoja projekta ukapljenog prirodnog plina (LNG) na poluotoku Jamal. Usluge će pružati vezano za luku Sabeta i to dva ledolomca kao lučki tegljači, dva ledolomca tegljača koji će pratiti brodove za Yamal LNG, a jedan ledolomac će razbijati led u luci. Prva dva ledolomca će iz ruskih brodogradilišta biti isporučena u travnju i svibnju 2017, a ostala tri do studenoga 2018. godine, javlja ruska novinska agencija TASS.