Mađarski Parlament je na prijedlog vlade izglasao da će neki podaci iz ugovora o gradnji dva nova reaktora u NE Paks ostati državna tajna tijekom idućih 30 godina. Rasprava je izazvala veliko zanimanje javnosti, a predstavnici vlade su naglasili da je 'potpuno isto ako je nešto tajna 15 ili 30 godina' i da 'nijedan nuklearni ugovor u svijetu nije dostupan javnosti'. Istodobno, prema stajalištu vladajućih, proširenje elektrane služi energetskoj sigurnosti, a tajnost tog ugovora služi nacionalnoj sigurnosti. Ipak, treba reći da je i raniji prijedlog vlade da ugovor bude tajna na rok od 15 godina već značio produljenje inače standardnog roka od 10 godina! Istodobno je mađarski premijer Viktor ORBÁN izjavio da se protivi planu Europske unije da nadgleda međuvladine energetske sporazume pojedinih članica EU-a, javlja mađarski dnevnik 'Budapest Business Journal'.