Kako je objavio 'Jutarnji list', potrošači električne energije koji su do sada sami očitavali brojila električne energije, umjesto da ih HEP očitava ili procjenjuje, više za to ništa neće morati plaćati. Kako se ističe, na ukidanje tog nameta, točnije 'naknade za izradu mjesečnog obračuna za kupce u sustavu samoočitanja', HEP je natjerala Hrvatska energetska regulatorna agencija donošenjem novih Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/2015). U skladu s time, korisnicima koji samoočitavaju brojila s računima će stići i obavijesti o ukidanju te naknade.