Ukrajinska vlada je odredila 45 rudnika ugljena koje će privatizirati s ciljem modernizacije tog neprofitabilnog sektora. Ukrajina planira povećati proizvodnju ugljena na 115 mil. t godišnje, ali je za to nužna modernizacija rudnika, koju bi trebala omogućiti privatizacija. Država trenutačno u vlasništvu ima 70% rudnika ugljena, od čega je 80% neprofitabilno i zahtijevaju 160 mil. dolara godišnjih subvencija kako bi mogli poslovati. U prvih sedam mjeseci 2013. godine rudarski sektor je zabilježio 1 mlrd. dolara gubitaka, što je za 34,2% više nego 2012. u istom razdoblju, javlja novinska agencija UPI.