Norveška vjetroenergetska tvrtka Sarepta, zajedničko ulaganje elektroenergetskih tvrtki NTE Energi i TrønderEnergi Kraft, potpisala je s Dalekovodom ugovor za izgradnju 132 kV dalekovoda Sørmarkfjellet - Hofstad. Vrijednost projekta je veća od 12 mil. eura i njime će se povezati vjetroelektrana u području Sørmarkfjellet s postojećom norveškom elektrodistribucijskom mrežom. Predviđeno trajanje ugovora je 24 mjeseca, a početak izvođenja radova je vezan uz konačnu odluku o investiciji.
Istodobno je u Švedskoj, nakon evaluacijskog procesa investitora, švedskog operatora elektroprijenosnog sustava Svenska Kraftnät za projekt Ledningsåtgärder Hedenlunda, Dalekovod je odabran kao najpovoljniji ponuđač prema kriterijima natječaja. Vrijednost tog ugovora veća je od 3 mil. eura, a posao uključuje obnovu 400 kV vodova oko trafostanice Hedenlunda. Predviđeno trajanje izgradnje projekta, smještenog na oko 150 km od Stockholma, je sedam mjeseci, objavio je Dalekovod koristeći servis OTS HINA-e.