HEP Proizvodnja je dobila certifikat za uveden sustav upravljanja energijom prema ISO 50 001: 2011, koji je integriran u postojeći sustav upravljanja okolišem i kvalitetom prema ISO 14 001 : 2015 i ISO 9001 : 2015. Spomenuti certifikat je potvrda neovisnog tijela (certifikacijske tvrtke TÜV Nord) da je HEP Proizvodnja razvila aktivan sustav upravljanja energijom, što dokazuje da je učinkovito korištenje energije njezin ozbiljan korporativni cilj. Pri tome ISO 50 001 : 2011 potvrđuje povećanje energetske učinkovitosti tvrtke i uspostavljanje sustava upravljanja energijom kojim se identificiraju i procjenjuju područja od značajnog utjecaja na potrošnju energije, uspostavlja se energijska osnovica za praćenje energetske učinkovitosti, utvrđuju i nadziru trošila energije, kontinuirano unaprjeđuju i optimiraju procesi bitni za potrošnju energije i redovito ocjenjuje učinkovitost sustava upravljanja energijom. Uvođenjem ISO 50 001 : 2011 HEP Proizvodnja je objedinila sve sustave upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom u svojih 35 proizvodnih pogona (hidroelektrana i termoelektrana) u jedinstven sustav na razini cijele tvrtke. Optimiranjem potrošnje energije HEP Proizvodnja smanjuje emisije onečišćujućih tvari i ugljičnog dioksida i podiže svijest zaposlenika o važnosti očuvanja okoliša. Zahvaljujući certificiranim sustavima upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom HEP Proizvodnja se ubraja u suvremene, okolišno osviještene tvrtke koje na taj način dokazuju usmjerenost na otkrivanje potencijala za poboljšanja i uštede, smanjenje rizika u poslovanju, povećanje učinkovitosti procesa, smanjenje mogućnosti negativnog utjecaja na okoliš i postizanje što veće energetske učinkovitosti svojih postrojenja. Nakon HEP Proizvodnje, planira se uvođenje sustava prema ISO 50 001 i u ostale tvrtke HEP Grupe, koja u skladu s europskim direktivama veća sada na svojim objektima provodi projekte energetske učinkovitosti i ušteda na energiji, a ujedno pruža energetske usluge svojim kupcima. Tako je u tijeku ostvarenje Programa uspostave i provedbe sustava gospodarenja energijom i uvođenja sustava ESCO Monitor® u zgradama u vlasništvu HEP-a, dok tvrtka HEP ESCO nudi konzultantske usluge i provedbu mjera energetske učinkovitosti koje su definirane planom za postizanje ušteda prema ISO 50 001. Tako su kupcima HEP Opskrbe iz kategorije poduzetništvo, dostupne i energetske usluge koje im pomažu u praćenju parametara bitnih za uvođenje i provedbu ISO 50 001, izvijestio je HEP.