Proizvodnja ugljena uz neotkrivena ležišta urana na sjeveru Kine upropaštava izglede da se proizvede vrednije nuklearno gorivo, upozorili su državni geolozi. Prema njima, moguće je da postoje velika nalazišta urana u području Xinjianga i Unutarje Mongolije, ali da je taj uran zakopan u tankim slojevima ugljena. To je posljedica činjenice da su se u davnini ležišta ugljena i urana na tom području  formirala istovremeno. Sada se događa da se rudarenjem ugljena uništavaju ležišta urana. Osim toga, realna je opasnost da veće količine urana zajedno s ugljenom završavaju u termoelektranama umjesto u nuklearnim elektranama pri čemu nastaje radioaktivni pepeo koji predstavlja opasnost po okoliš i zdravlje ljudi Stoga je nužno zaštiti nalazišta urana, upozoravaju stručnjaci, budući da Kina očekuje da do 2015. godine razvije 4000 MW nuklearnih kapaciteta. Za to će joj trebati najmanje 7500 t urana godišnje. Kina sada 95% urana uvozi iz Kazahstana, Namibije, Australije i Uzbekistana, javlja novinska agencija UPI.