Nakon što je 7. prosinca 2012. istraga osumnjičenog predsjednika Uprave MOL-a Zsolta Hernadija bila prekinuta, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta je 4. srpnja 2013. donio nalog o nastavku istrage protiv Hernadija zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela davanja mita. S obzirom da su nakon 1. srpnja 2013. stvorene nove pretpostavke za osiguranje nazočnosti osumnjičenika tijekom istražnog postupka te imajući u vidu odredbe o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima između država članica Europske unije, nadležnim tijelima Republike Mađarske je putem međunarodne pravne pomoći upućena zamolnica za uručenje poziva za prvo ispitivanje osumnjičenika. Ovisno o sadržaju odgovora mađarskih nadležnih tijela na upućenu zamolnicu, odlučit će se o daljnjem postupanju u vezi mogućeg raspisivanja europskog uhidbenog naloga.
Naime, osumnjičenik nije bio dostupan nadležnim tijelima Hrvatske niti mu se putem međunarodne pravne pomoći mogao uručiti poziv, a također je bilo odbijeno i njegovo ispitivanje pred nadležnim mađarskim pravosudnim tijelima. Kao razlog odbijanja udovoljenju zamolnicama USKOK-a mađarsko tužiteljstvo se opetovano pozivalo na zaštitu mađarskih nacionalnih interesa, uz obrazloženje da je, nakon pribavljanja mišljenja njihovog Ureda za zaštitu ustavnog poretka, zauzeto stajalište kako bi ispitivanje osumnjičenika štetno utjecalo na funkcioniranje MOL-a a posredno i na gospodarsku i financijsku stabilnost Mađarske te da bi to kršilo interese nacionalne sigurnosti i predstavljalo prijetnju za sigurnost Mađarske.