Agencija za istraživanje ugljikovodika uskoro će naftnim kompanijama otvoriti i data room s podacima o mogućim nalazištima ugljikovodika na kopnu, piše Jutarnji. Dostupni će biti podaci o dosadašnjim istraživanjima na Dinaridima (koji su svojedobno pokazali izvjestan potencijal) te u području Drave i Panonije, gdje je Ina prisutna godinama. Riječ je o podacima koji su prikupljeni od Ine temeljem dosadašnjih istraživanja, a njih će analizirati i interpretirati norveški Spectrum. Na kopnu postoje potencijali pridobivanja ugljikovodika takozvanim EOR metodama za povećanje iscrpka na postojećim poljima, a Ina je proteklih godinu i pol svojim otkrićima na već postojećim poljima dokazala da se još može 'nabušiti' komercijalno isplativ izvor nafte. Potencijal postoji i u Međimurju gdje u proizvodnju tek trebaju ući nove Inine bušotine plina.