Porez na ugljični dioksid bit će uveden na Zapadnom Balkanu najkasnije do 2025. godine, rekao je Janez Kopač, direktor Tajništva Energetske zajednice. Najavio je održavanje Ministarskog vijeća Energetske zajednice u Beogradu idućeg utorka, na kojem će biti usvojeno nekoliko direktiva EU-a, od kojih su najvažnije o energetskoj i klimatskoj politici, obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti. Direktiva o energetskoj i klimatskoj politici, kako je naveo, odnosi se i na izradu nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NECP). Kao vrlo važnu točku dnevnog reda Vijeća ministara istaknuo je raspravu o planu dekarbonizacije. 

Dokumentom, koji bi trebalo usvojiti Vijeće ministara, predviđeno je uvođenje poreza na CO2 u regiji najkasnije do 2025. godine, istaknuo je Kopač za televiziju H1 nakon sastanka skupštine Energetske zajednice u Beogradu.  Prema njegovim riječima, uvođenje poreza najbolji je i praktički jedini način da se gospodarstvo, energetika i drugi sektori okrenu većem korištenju obnovljivih izvora energije i primjeni mjera energetske učinkovitosti. Bilo kakvo oporezivanje proizvodnje posljedično će dovesti do rasta proizvodne cijene električne energije, koja bi za sobom trebala povući i rast cijene električne energije za sve kupce, kao i za prekograničnu trgovinu. 

Bolje rješenje

Iako je riječ o porezu, to je i dodatni prihod koji se može iskoristiti za potrebe te tranzicije i za financiranje transformacije ugljenog područja, koje dugoročno mora pronaći neke nove aktivnosti kojima će se baviti, pojasnio je Kopac, čiji je mandat istječe 1. prosinca ove funkcije. Kopač je ponovio da je uvođenje poreza na ugljični dioksid na nacionalnoj razini bolje rješenje od prekograničnog mehanizma prilagodbe poreza na ugljik koji je EU najavio za 2026. 

U prvom slučaju, dodao je, novac ostaje u zemljama koje su uvele, a u drugom ide u europski proračun. Kopač je naveo da je energetska tranzicija dugotrajan proces, te da je jasno da će termoelektrane na ugljen raditi u Srbiji još desetljećima. Tranzicija će potrajati gotovo sigurno do 2050. godine, naglasio je Kopač.