Tvrtka Končar Inženjering za energetiku i transport (KET) sklopila je dva važna ugovora za projekte u sklopku investicijskog ciklusa tvrtke MEPSO, makedonskog operatera elektroprijenosnog sustava. Oba projekta financiraju se iz kredita Europske banke za istraživanje i razvoj (EBRD), a zbog njihove važnosti za osuvremenjavanje makedonskog elektroprijenosnog sustava ugovori su potpisani u makedonskoj vladi, uz pristutnost najviših makedonskih dužnosnika. Prvi od spomenutih ugovora odnosi se na rehabilitaciju transformatorske stanice TS 400kV Skopje 4 i njegova je vrijednost 4,8 mil. eura. Riječ je o iznimmo važnom čvorištu u makedonskoj elektroenergetskoj mreži. Projekt se sastoji od revitalizacije primarne opreme na 400 i 110 kV poljima, ugradnje sekundarne opreme za zaštitu i upravljanje i SCADA sustava i obuhvaća radove projektiranja, elektromontaže, građevinske radove te ispitivanja i puštanja u pogon.
Drugi ugovor je za isporuku i ugradnju sustava relejne zaštite na postrojenjima HE Tikveš, HE Vrutok, HE Špilje i HE Globočica i njegova je vrijednost 0,63 mil. eura. Njegova je važnost u modernizaciji relejne zaštite na te četiri važne elektrane, a obuhvaća projektiranje, nabavu i ugradnju relejne zaštite na rasklopnim postrojenima te njihovu konfiguraciju, funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon, izvijestio je Končar.