Dr.sc. Julije Domac kao član Političkog odbora inicijative Sporazuma gradonačelnika (Covenant of mayors) i kao ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) u srijedu je imao priliku obratiti se izravno Europskoj komisiji i Marošu Šefčoviču, ključnoj osobi Energetske unije i Miguelu Ariasu Caneteu, povjereniku Europske komisije za klimu i energiju. Domac se u svom obraćanju Šefčoviču i Caneteu glasno založio za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije stavljajući naglasak na građane i gradove koji su ključni u energetskoj tranziciji. Kao ravnatelj REGEA-e Domac je svjestan potrebe za boljom regulacijom na svakodnevnoj razini i poboljšanjem višerazinskog upravljanja  jer  praksa pokazuje da se nerijetko događa loša komunikacija između nacionalne vlasti i gradova i županija.
"Potreba za tranzicijom prema novoj energetskoj paradigmi zahtijeva i promjenu načina razmišljanja. Proces donošenja odluka je međutim u rukama državne uprave i velikih energetskih tvrtki koje imaju svoje interese u održavanju statusa quo, tj. zadržavanja privilegiranog položaja u smislu centralizirane opskrbe. Ostalim dionicima društva bi paradigma koja nudi jaču decentraliziranu ponudu orijentiranu prema potražnji donijela brojne povlastice. Potrošači bi plaćali manje, a mogli bi sami proizvoditi i trgovati svojom energijom; nezavisni proizvođači povećali bi svoj povrat ulaganja; obrtnici te mala i srednja poduzeća povećali bi vlastitu konkurentnost; tvrtke za pružanje energetskih usluga proširile bi svoja tržišta; šumovlasnici i seljaci osigurali bi opskrbu biomasom; stručnjaci u prometu i zgradarstvu kontrolirali bi troškove; građani ostvarili pravo izbora, a lokalne vlasti poticale bi lokalno gospodarstvo i došle do prihoda. Ovi dionici međutim, nemaju ravnomjernu moć odlučivanja na tržištu", rekao je Domac. On je pozvao na uspostavljanjem višerazinskog dijaloga unutar kojeg će upravo predstavnici Sporazuma gradonačelnika kao inicijative, u ime EU mreža imati priliku otvoreno sudjelovati u raspravama na Vijeću ministara EU kada se raspravlja o energetskoj i klimatskoj politici te o pitanjima koja se tiču energetske tranzicije. Sporazum gradonačelnika potpisuje više od 7700 gradova u Europskoj uniji koji su svojim djelovanjem smanjili emisiju CO2 za 27% i potrošnju energenata za 20% povećavši uporabu obnovljivih izvora energije za 90%. Time su pokrili 1/3 ciljeva Europske unije do 2020. godine i time pokazali ne samo svoju važnost već važnost upravljanja regija i gradova te veličinu njihove uloge u provedbi europske energetske politike.