Na upravo objavljenoj najnovijoj listi projekata od posebnog interesa (PCI lista), koji će moći dobiti financiranje iz europskih fondova (CEF) nalazi se i veći broj projekata iz Hrvatske. Svake dvije godine EK sastavlja novu listu projekata, a na ovoj, već trećoj, se trenutno nalazi čak 173 projekata u struji i plinu. Ključni kriterij je da projekti imaju značajan utjecaj na prekogranični razvoj tržišta električne energije i plina za bar dvije države članice. U slučaju Hrvatske rna PCI listi je elektroenergetska interkonekcija između Žerjavinca u Hrvatskoj, Hévíza u Mađarskoj i Cirkovca u Sloveniji, kao i projekt SICRO.GRID (HR-SLO). Na listi se nalazi niz projekata u grupi "Klaster LNG Krk", koja podrazumijeva evakuacijske plinovode prema Mađarskoj i dalje. Financiranje je već osigurano za prvu fazu LNG terminala na Krku do kapaciteta 2,6 milijardi m3 plina godišnje te interkonekcijskog plinovoda Omišalj-Zlobin, jedne kompresorske stanice. Na listi je i proširenje LNG terminala na kapacitet veći od 2,6 milijarde m3 u kojoj su i plinovodi Zlobin-Bosiljevo-Sisak, Kozarac-Slobodnica. Također, na listi je projekt "Klaster Hrvatska-Slovenija-Austrija kod Rogateca", uključujući interkonekciju Hrvatska-Slovenija (Lučko-Zabok-Rogatec), te kompresorske stanice 2 i 3, unaprjeđenje interkonekcije na Rogatecu i one Murfeld/Ceršak (Austrija-Slovenija). Također na listi je gradnja LNG terminala u sjevernoj Grčkoj te proširenje poljskog terminala Świnoujście. Zanimljivo je da je na listi cijeli niz projekata iz Velike Britanije koja će u dogledno vrijeme napustiti Europsku uniju pa se otvara pitanje kako je moguće da bi ti projekti mogli aplicirati za EU sredstva.