JANAF je objavio Financijske izvještaje za razdoblje 1.1. - 30.9.2012. godine. Kako se ističe, izvještaji su objavljeni i dostupni na internetskim stranicama tvrtke te dostavljeni Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi.
Pri tome se naglašava da je prevezeno ukupno 3,4 mil. t nafte, što je za 21,4% manje nego u istom razdoblju u 2011. godini i za 25,4% manje od planiranog volumena. To se smanjenje odnosi na sve kupce, osim bosanskoherecegovačke Optima Grupe za koju je prevezano za 1,3% više nafte nego 2011. godine. Posljedica smanjenja u količini prevezene nafte je smanjenje prihoda iskazanog u kunama i to za 8,0% u odnosu na 2011. godinu, odnosno za 15,3% u odnosu na plan. 
Zbog toga su i prihodi od temeljne djelatnosti tvrtke, a to je prijevoz nafte te skladištenja nafte i naftnih derivata, manji za 4,3% u odnosu na prvih devet mjeseci 2011. godine i za 9,3% u odnosu na plan te iznose 266,2 mil. kuna. Unatoč tome, ukupni prihodi u prvih devet mjeseci 2012. godine iznose 323,8 mil. kuna i za 8,3% su veći u odnosu na isto razdoblje 2011. i za 7,5% veći od planiranih, što se smatra rezultatom većeg ostvarenja ostalih poslovnih i financijskih prihoda. Ipak, ukupni rashodi istodobno su iznosili 248,5 mil. kuna, što znači da su u odnosu na isto razdoblje 2011. godine povećani za 4,0%, ali su i smanjeni za 2,2% u odnosu na planirane.
Isto tako, bruto dobit iznosila je 75,3 mil. kuna, što je za 25,5% više nego u istom razdoblju 2011. godine i za 59,1% više od plana. Iskazana neto dobit iznosi 60,2 mil. kuna.
Konačno, treba reći da tvrtka nastavlja s programom ulaganja. To ponajviše uključuje gradnju tri spremnika za naftu na Terminalu Omišalj i tri spremnika za naftu na Terminalu Sisak, što je započelo 2010. i 2011. godine. Ukupna vrijednost ulaganja u te spremnike do sada iznosi 317,6 mil. kuna. Pri tome se očekuje da će do završetka poslovne 2012. spremnici u Sisku biti završeni i stavljeni u upotrebu, dok je ugovoreni rok završetka spremnika u Omišlju 2013. godina. Uz to, većina ulaganja u 2012. godini odnosi se na projekt Žitnjak, odnosno na nastavak rekonstrukcije postojećih spremnika, rekonstrukcije vagonskog pretakališta, autopunilišta te radove na infrastrukturnim objektima. Vrijednost ukupno ugovorenih, a nezavršenih radova u rekonstrukciju Terminala Žitnjak iznosi 91,9 mil. kuna.