Ina je na natječaj za pilot projekt kojim bi se 20 benzinskih postaja dalo na upravljanje malim poduzetnicima zaprimila oko 600 prijava, od čega se više od polovica odnosi na prijave radnika Ine, doznaje se u toj kompaniji. Tijekom ljeta pregledat će se prijave, obaviti selekcija kandidata i intervjui, a konkretnije bi se odluke mogle očekivati na jesen, kada bi Uprava trebala donijeti odluku o realizaciji tog pilot projekta koji je na noge digao Inin sindikat Inaš. Inaš okuplja velik broj radnika u maloprodaji, a čelnici sindikata u više su navrata u zadnje vrijeme upozorili da od franšize potencijalni poduzetnici neće imati financijske koristi jer su svi parametri poslovanja zadani, a jedine uštede moći će biti postignute na rezanju plaća i ostalih beneficija zaposlenih. Ina je te navode opovrgla, a Inaš će nastaviti prosvjede.