Britanska vlada otvorila je savjetovanje o zabrani proizvodnje električne energije iz ugljena do 1. listopada 2024., priopćila je u ponedjeljak. Prema dosadašnjem planu Britanija se planirala posve rastati od svojih TE na ugljen do 1. listopada 2025. a sada će to biti ipak godinu prije.

Najnoviji prijedlog dio je vladinog napora da ubrza dekarbonizaciju elektroenergetskog sektora i postigne neto nultu ekonomiju do 2050. Udio električne energije proizvedene iz ugljena pao je s 39% 2012. na manje od tri posto u 2019., a Britanija je ove godine oborila rekord time što je 67 dana funkcionirala bez "prljave struje". 

Prema podacima regulatora OFGEM-a u drugom kvartalu ove godine dominantna je bila prizvodnja električne energije iz plina (22,7%), slijede vjetroelektrane i solari (19%) te nuklearna energija (10,7%) i bioenergane (8,4%), dok je iz ugljena proizvedeno tek 0,35% električne energije. 

U tom periodu neto uvoz pokrivao je 4,4%. Računa se da je u drugom kvartalu čak 42% proizvodnje došlo od obnovljivaca, čime su nastavlja rekordni kontinuitet iz prvog kvartala, a sve zahvaljujući visokoj proizvodnji iz vjetroelektrana.