Prije 123 godine, 28.8.1895. godine u pogon je puštena HE Krka. Riječ je o elektrani koja je bila dio prvog cjelovitog elektroenergetskog sustava na području Hrvatske i zapravo druga takva elektrana na svijetu. Postrojenje je ujedno bilo samo dio projekta za napajanje grada Šibenika električnom energijom i tom je prigodom također izgrađen jedan od prvih cjelovitih izmjeničnih EES-ova na svijetu koji je činio dvofazni dalekovod duljine 11 km od Skrainskog buka do grada i razvodna mreža po krovovima kuća.
Taj se dan danas obilježava kao Dan Hrvatske elektroprivrede i, u skladu s time, predsjednik Uprave HEP-a, Frane Barbarić, dipl. iur. poručuje: "Danas s ponosom obilježavamo Dan Hrvatske elektroprivrede i 123. obljetnicu početka rada hidroelektrane Krka - sastavnice prvog cjelovitog elektroprivrednog sustava na tlu Hrvatske i jednog od prvih takvih sustava u svijetu, utemeljenog na izmjeničnoj struji i primijenjenim izumima Nikole Tesle. Sjećanjem na taj događaj - kamen temeljac bogate hrvatske elektroprivredne povijesti i povijesti HEP-a, uzdižemo struku te gradimo ugled i identitet ne samo Hrvatske elektroprivrede već i cijele Republike Hrvatske. Suvremena povijest Hrvatske elektroprivrede otpočela je 1990. godine, osnivanjem jedinstvene nacionalne elektroenergetske tvrtke u vlasništvu Republike Hrvatske. Od tada do danas, svaka je godina za našu tvrtku bila izazovna na svoj način. Dali smo važan doprinos obrani Hrvatske u Domovinskom ratu, sanirali posljedice rata, aktivno sudjelovali u uvođenju i razvoju tržišnih odnosa u energetskom sektoru, pratili napredak novih tehnologija, prilagođavali poslovni sustav u procesu pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. U posljednjih godinu dana, razdoblju između dva Dana Hrvatske elektroprivrede, pojačali smo aktivnosti na nizu investicijskih projekata te potpisali nekoliko vrijednih ugovora. To su, primjerice, preuzimanje projekta sunčane elektrane na Cresu, financiranje i izgradnja novog bloka u Elektrani-toplani Zagreb i sufinanciranje uvođenja naprednih mreža sredstvima iz fondova EU. Još čitav niz projekata u visokoj je fazi pripreme te očekujemo njihovu skoru realizaciju. Svi ti projekti potvrđuju jasan smjer tvrtke i našu odlučnost u realizaciji razvojne strategije Hrvatske elektroprivrede za razdoblje do 2030. godine. Naša strategija temelji se na viziji HEP grupe kao regionalnog energetskog lidera koji će značajno investirati u hrvatsko gospodarstvo, lidera u struci koji će biti prisutan u razvojno-istraživačkim procesima i fokusiran na buduće potrebe korisnika; društva koje će u suradnji s domaćim i međunarodnim institucijama i kompanijama, razvijati tehnološke mogućnosti, konkurentske prednosti i inovativne poslovne modele u skladu s najsuvremenijim svjetskim trendovima te rasti u svakom segmentu svoga poslovanja. Naši prioriteti su jačanje prodaje, brza i kvalitetna usluga te pružanje jednakih uvjeta korisnicima u pristupu i korištenju mreže na području čitave Hrvatske. Poslovni sustav i procese postavljamo na način da možemo brzo i efikasno odgovoriti na sve nove zahtjeve naših korisnika, regulatora te nacionalne energetske i gospodarske strategije. Uz Dan Hrvatske elektroprivrede, iskazujemo svoju spremnost da hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu nastavimo osiguravati dostatnu i pouzdanu opskrbu energijom, na načelima okolišno prihvatljive proizvodnje i energetske učinkovitosti. Ovom prigodom, sve vas pozivam da na tim temeljima zajedno sudjelujemo u stvaranju budućnosti hrvatske energetike, gospodarstva i društva u cjelini."