U jučer prihvaćenom Izvješću o provedbi Plana ulaganja za Europu u Republici Hrvatskoj za razdoblje 25. rujna 2015. do 31. srpnja 2016. godine na sjednici Vlade, istaknut je projekt Viv Viva, kao jedan od dva strateška projekta objavljena na Europskom portalu projekta ulaganja (EPPU). Taj portal, kao internetska platforma, povezuje promotore projekata s ulagačima, a aktivan je od 1. lipnja 2016. Dosad je na EPPU-u objavljeno 100-ak projekata, među kojima su i dva s područja Republike Hrvatske, ukupne procijenjene vrijednosti ulaganja preko 1 milijarde EUR. Jedan od njih je Vis Viva projekt, kako se navodi u Izvješću, potencijalna greenfield investicija u Splitsko-dalmatinskoj županiji u statusu studije predizvodljivosti, privatnog investitora u potrazi za strateškim partnerom te procijenjene vrijednosti investicije 1 milijarde EUR. Radi se o projektu izgradnje reverzibilne hidroelektrane Vrdovo, kombinirane plinske elektrane Peruća i spojnih 25 km dalekovoda i 24 km plinovoda. Ideja projekta za koji se još traže ulagači je dati snažnu podršku većem korištenju obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije ali i očuvanju stabilnosti elektroenergetskog sustava koji je već dosegao granice učinkovitog prihvata obnovljivih izvora energije. Procjena utjecaja na okoliš za sva četiri objekta počinje u listopadu, a ishođenje lokacijske dozvole očekuje se početkom 2017.