Vlada nastavlja dosadašnju politiku ograničavanja cijene naftnih derivata. Zbog velikog porasta maloprodajnih cijena naftnih derivata Vlada je sredinom listopada donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. 

Tom uredbom utvrđeni su iznosi najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje energetski subjekti koji se bave trgovinom smiju primijeniti i to je za Eurosuper 95 11,10 kn/litri, dok je cijena za eurodizel postavljena na 11 kn/l. Maksimalni iznosi cijena sadržavaju cijenu naftnog derivata, trošarinu i PDV, a u cijeni naftnog derivata ugrađena je premija energetskog subjekta koja uključuje i maržu. 

"Obzirom da u periodu od donošenja Uredbe do danas nije došlo do pada cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu i tržištu Mediterana (našem referentnom tržištu), potrebno je produžiti važenje Uredbe za narednih 30 dana, ali samo za naftne derivate bez dodanih multifunkcionalnih aditiva (eurosuper 95 i eurodizel), dok će se za benzine sa više oktana i sva tzv. „premium“ goriva cijene moći formirati slobodno. Važenje Uredbe donesene 14. listopada za razdoblje od 30 dana, se ovim izmjenama i dopunama produljuje za dodatnih 30 dana.", stoji u današnjoj odluci Vlade.