Vlada FBiH prihvatila je zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu i projektu između banke KfW, Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH Sarajevo u iznosu od 30 milijuna eura za izgradnju HE Janjići. Hidroelektrana instalirane snage 13,3 MW i planirane godišnje proizvodnje 68 GWh gradit će se na rijeci Bosni na području Zence. Vlada je prihvatila informaciju o sporazumu s KfW-om kojim Elektroprivredi HZHB Mostar treba biti osigurano 100 milijuna eura za izgradnju  reverzibilne hidroelektrane Vrilo u okolici Buškog jezera. Vlada je donijela odluku i o suglasnosti za besporvatna sredstva EIB-a za vjetropark Vlašić u iznosu od 755.000 eura na području Travnika, piše Poslovni.