Vlada je na današnjoj sjednici izmijenila odluku o davanju koncesije HEP-u za korištenje vodne snage na najvećoj hidroelektrani u državi, HE Zakučac. Kako stoji u odluci, HEP je 1998. dobio koncesiju za korištenje vodne snage na Zakučcu na razdoblje od 33 godine za snagu postrojenja 486 MW. Lani u rujnu HEP Proizvodnja je tražila izmjenu Ugovora o koncesiji u smislu da se poveća instalirani protok vode s 220 m3/s na 240 m3/s, odnosno da se instalirana snaga poveća s postojeće 486 MW na 576 MW, a razlog je u rekonstrukciji  elektrane i zamjeni opreme. Tu će odluku po preporuci Vlade sada donijeti Hrvatski Sabor u skladu sa Zakonom o vodama. Njezinim prihvaćanjem HEP će u državni proračun uplaćivati godišnje 1,70 milijuna kuna ili 164.906 kuna više, a mora uplatiti i razliku, stoji u odluci.