Vlada je jučer na svojoj sjednici usvojila izmjene i dopune Programa prostornog uređenja, a te izmjene velikim dijelom tiču se ulaganja u energetiku. Primjerice ubačen je odlomak u kojem stoji da će se ispitati hidropotencijali Save, Drave i Like, te da treba računati na korištenje plina gdje god je moguće, bilo da je riječ o domaćem ili uvozom plinu.
Istraživanje ugljikovodika, koje je moguće obaviti na području potencijalnih nalazišta nafte i plina bez prethodno planiranih lokacija na čitavom teritoriju Republike Hrvatske što uključuje i Jadransko more sa epikontinentalnim pojasom, stoji u dokumentu. Predviđa se dovršetak započete gradnje TE Plomin C na uvozni ugljen i HE Dubrovnik, kao i istraživanje i određivanje najpovoljnije lokacije za energetske objekte na obalnom području (Ombla,) i u Istočnoj Slavoniji (Vukovar). Svaki objekt morat će zadovoljiti gospodarsko-ekološke kriterije. Unesena je stavka prema kojoj je nužno odrediti potencijalne lokacije za podzemno skladište plina (Okoli, Grubišno polje, Beničanci i dr.). S gledišta prostornog uređenja i osiguranja uvjeta u prostoru, smjernice za uspostavu sustava kao vjetroelektrana, sunčanih energana, malih hidroelektrana i drugih energana manjih snaga za lokalne potrebe treba ugraditi u županijske prostorne planove uz uvažavanje očuvanja prostora i krajolika te osiguranja potrebnog biološkog minimuma vode i protoka za druge svrhe. U plan su unesene i brojne nove prijenosne veze dalekovodima od 400 i 220 kV i plinovodima. Predložene izmjene zapravo predstavljaju tek uklanjanje prepreka za navedene štetene projekte, a donešene su bez zakonom propisane strateške procjene utjecaja na okoliš. Porazno je da Vlada ovim izmjenama planira ukinuti zabranu izgradnji termoelektrana na ugljen i nuklernih energana što nije učinila niti jedna vlada od 1999. godine", reagirali su iz Zelene akcije.