Vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila mišljenje kojim odbacuje zakonski prijedlog laburističkog zastupnika Mladena Novaka za izmjene Zakona o tržištu električne energije (ZOTEE), koji bi dao veće ovlasti Saboru oko odlučivanja o promjeni ustroja HEP-a, odnosno operatora prijenosnog sustava HOPS-a. Fokus tog zakonskog prijedloga je na odabiru ustroja HOPS-a, koji je trenutno u procesu ustroja prema ITO modelu (independent system operator), prema kojem HOPS ostaje dio HEP grupe, ali uz potpunu organizacijsku i ekonomsku neovisnost. 
Taj laburistički zastupnik zatražio je izmjene ZOTEE-a na način da HERA na prijedlog operatora prijenosnog sustava ne odlučuje samostalno o ustroju HOPS-a, odnosno izdavanju certifikata HOPS-u prema predloženom modelu, već bi Agenciji za to trebala prethodna suglasnost Sabora. Također, Novak je zatražio izmjene prema kojima bi HOPS imao pravo žalbe Upravnom sudu na rješenje o certifikaciji koje izdaje HERA, jer je riječ o upravnom aktu, a ne kao do sada, da se OPS na rješenje Agencije žali samoj Agenciji. Vlada je taj Novakov prijedlog odbacila s argumentom da je provođenje obvezne saborske rasprave prije donošenja konačne odluke o razdvajanju OPS-a i certifikacije, te prilikom donošenja odluke o promjeni statusa i vlasničkih odnosa OPS-a, suprotno europskoj praksi. "Vlada smatra da bi uvođenje obvezne suglasnosti Sabora prilikom donošenja pojedinačnih odluka HERA-e bilo uplitanje u neovisnost rada regulatornog tijela, što je u suprotnosti s pozitivnim propisima i pravnoj stečevini Unije", stoji u mišljenju koje je Vlada jučer poslala Saboru. U tom mišljenju se navodi da je HERA za svoj rad odgovorna Saboru koji ionako izvještava redovno godišnjim izvješćem. Novak je također zatražio da se u ZOTEE uvede da je visok razvoj energetske neovisnosti i energetski razvoj, kao i visok stupanj cjelovitosti HEP grupe od interesa za Hrvatsku, kao i sigurna i pouzdana opskrba električnom energijom po realnim cijenama. 
"Moj interes za HEP pobudio se kada sam shvatio da je Vlada izmjenama zakona izvrdala pomoći energetski siromašnima. U međuvremenu sam uvidio da se HEP-u sprema scenarij koji se već dogodio u -u, a to je razbijanje tvrtke pod izlikom EU direktiva koje su krivo protumačene i prenesene u zakone. Vladajući će u vezi HEP-a donijeti odluku kakvu žele, no želim da se javnost senzibilizira o eventualnoj privatizaciji i razbijanju HEP-a bar kroz saborsku raspravu. Priče o samoregulirajućem tržištu su bajke za malu djecu - privatizacija bilo koje državne tvrtke od nacionalnog interesa dokaz je korupcije vladajuće elite", kaže Novak za naš portal. Prijedlog laburista poduprlo je Radničko vijeće HEP-a, a u međuvremenu imenovana nova Uprava HEP-a o njemu se još nije očitovala.