Na današnjoj sjednici Vlade u Sabor je upućen prijedlog Zakona prestanku važenja zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija iz 2012.. U prijedlogu stoji da treba imati u vidu da u Hrvatskoj već postoje pravne osobe s javnim ovlastima koje aktivno obavljaju poslove vezane uz investicije i javno privatno partnerstvo te se pre stankom rada CEI - a rješava pitanje postojanja dvostruke nadležnosti nekoliko pravnih osoba odnosno preklapanja poslova po pitanju investicija i konkurentnosti. Poslove CEI - a iz djelokruga rada energetike i energetske učinkovitosti preuzet će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOIE), a ovime se očekuje ušteda na rukovodećim zaposlenima na razini 166.000 kn te 702.000 kn na zakupu prostora.