Vlada Republike Hrvatske je na zatvorenom dijelu današnje sjednice donijela Odluku o davanju suglasnosti Hrvatskoj elektroprivredi d.d. za prolongat zaduženja kod Raiffeisenbank Austria d.d. Radi se o davanju suglasnosti HEP-u za prolongat revolving limita u iznosu do 40 milijuna eura za financiranje pozicija iz Gospodarskog plana HEP-a za 2012. godinu na stavki osiguranje likvidnosti. Također, donesena je i Odluka o davanju suglasnosti HEP-u za prolongat i povećanje iznosa zaduženja kod SG – Splitske banke d.d. do 16 milijuna eura za obrtno poslovanje. Glavnoj skupštini društva INA-Industrija nafte d.d., uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, predlaže se opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora Davora Šterna, Gordane Sekulić i Damira Vanđelića te izbor novih članova Siniše Petrovića, Željka Perića i Mladena Proštenika, kao predstavnika Republike Hrvatske. Nadzornom odboru predlaže se izbor Siniše Petrovića za predsjednika Odbora. Skupštini društva Brodarski institut d.o.o. predlaže se opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora Hrvoja Meštrića, Darka Bandule, Bojana Pečnika i Drage Perića. Za izbor novih članova predlažu se Roko Dejhalla, Ivo Radković, Bojan Pečnik i Tihomir Erceg. Također, Nadzornom odboru predlaže se izbor Roka Dejhalle za predsjednika Odbora, priopćeno je sa zatvorenog dijela sjednice.