Vlada je danas donijela Uredbu o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, a Uredbom o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača  kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije je propisala i da će opskrbljivači biti dužni od HROTE-a po reguliranoj cijeni od 0,42 kn/kWh preuzimati 70% 'zelene' energije dok će 30% biti stavljeno na burzu električne energije. Sada opskrbljivači imaju obvezu svu zelenu energiju otkupljivati po reguliranoj cijeni. - Uredbom o udjelu neto isporučene električne energije povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači dužni preuzeti od Hrvatskog operatora tržišta energije određen je udio od 70 posto neto isporučene električne energije povlaštenih proizvođača koje su opskrbljivači dužni preuzeti od HROTE-a po reguliranoj otkupnoj cijeni. S preostalih 30 posto ukupno planirane proizvodnje iz obnovljivih izvora će HROTE trgovati preko burze CROPEX, istaknuo je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić. Uredbom o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoučinkovitih kogeneracija uz ostalo je propisana klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno vrsti izvora, tehnologiji i priključnoj snazi, sustav poticaja tržišnom premijom i zajamčenom otkupnom cijenom, metodologija za izračun maksimalnih referentnih vrijednosti i maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena, kao i naknada koju plaćaju članovi EKO bilančne grupe. 
 Ministar Ćorić istaknuo je da se naknada za članove EKO bilančne grupe odnosno za povlaštene proizvođača u sustavu poticaja definira kroz nekoliko kategorija - za proizvodnju iz sunčanih elektrana ona iznosi jednu lipu po kilovatsatu (kWh) neto isporučne električne energije, za vjetroelektrane 1,5 lipa po kWh te za ostale tehnologije 0,3 lipe po kWh. "Uspostava rada EKO bilančne grupe nužna je zbog stabilnosti sustava, jer više neće svu proizvedenu energiju otkupljivati opskrbljivači već dio ide na tržište odnosno burzu te se mora uspostaviti ravnoteža između ponude i potražnje", rekao je Ćorić. Prema uredbi, HROTE će najmanje jednom godišnje provoditi natječaj za dodjelu tržišne premije i/ili poticanje zajamčenom cijenom prema raspoloživim kvotama. Prvi takav natječaj HROTE treba provesti najkasnije u prvih šest mjeseci 2019. godine.