Vlada je na sjednici u četvrtak prihvatila izmjene Zakona o biogorivima za prijevoz kojim se udio biogoriva iz prve generacije u skladu s Direktivom 2015/1513 ograničava na maksimalno 7% u ukupnoj godišnjoj neposrednoj potrošnji energije u prijevozu do 2020. Indikativni minimalni nacionalni cilj obveze potrošnje naprednih biogoriva u prijevozu postavlja se na 0,1% s mogućnošću da se iduće godine poveća. Količine biogoriva koje nisu stavljene na tržište u prethodnoj godini neće se moći prenositi u tekuću godinu već će obveznici stavljanja biogoriva na tržište morati platiti okolišnu naknadu. Naime, od donošenja Zakona bilo je dovoljno vremena da se uspostave opskrbljivački lanci i da se usvoje tehnologije umješavanja goriva, a obvezu iz 2020. nije moguće ispuniti u godini iza. No, proizlazi da prodavatelji nisu primješavali biogoriva te tako smanjivali emisije zbog čega će sada biti penalizirani ili će započeti s tom praksom. Osim okolišne naknade za nestavljanje propisanih količina biogoriva na tržište uvesti plaćanje okolišne naknade ako nisu ispunjeni uvjeti smanjenja emisija stakleničkih plinova. Do kraja ove godine obveznici stavljanja tekućih naftnih goriva moraju smanjiti emisije najmanje 2%  u odnosu na emisije iz 2010., do kraja 2019. za najmanje do 3% te najmanje 6% do kraja 2020. Uvodi se obveza obveznicima javnog gradskog prijevoza i željeznici da za potrebe prijevoza koriste samo struju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije. Ukida se i mogućnost davanja potpore za proizvodnju biogoriva, kojih ionako već nekoliko godina nema, zbog čega je proizvodnja biogoriva prve generacije i umrlau Hrvatskoj, te se upućuje na poticanje znanstveno-istraživačkog razvoja naprednih goriva.