Vlada je danas na svojoj sjednici prihvatila i u Sabor uputila novi Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. To područje trenutno pokriva nekoliko zakona, među njima i istoimeni zakon iz 2013., odnosno 2014., a potreba za novim zakonom nužna je jer postoje problemi preklapajuće nadležnosti središnjih državnih tijela prilikom realizacije projekata istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida. Osim toga na tom području EU je protiv Hrvatske pokrenula dva pilota zbog neusklađenosti s EU direktivama. Prihvaćanje ovog zakona nužan je preduvjet za raspis novog natječaja za koncesije za istraživanje nafte i plina na kopnu, koji bi se mogao raspisati iduće godine, doznajemo neslužbeno.
Donošenjem predloženog Zakona jasno će se definirati nadležnost za obavljanje pojedinih poslova te će se propisati sve neophodne aktivnosti i koraci prilikom realizacije projekata istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda, kao i realizacije projekata skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida u skladu s međunarodnom praksom i EU Direktivama te će se zatvoriti sporni EU Piloti. Provedbom ovog Zakona, ostvarit će se veća razina učinkovitosti rada u području energetike, kao i poticanje novih investicija u segmentu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda. Kako stoji, prijedlogom se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida, a pri čemu se ugljikovodici, geotermalne vode ili geološke strukture za skladištenje i trajno zbrinjavanje nalaze u zemlji ili podzemlju unutarnjih morskih voda ili teritorijalnog mora i epikontinentalnog pojasa.