Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku da interese RH na skupštini dioničara Ine na redovnoj Glavnoj skupštini društva 19. lipnja zastupa Mladen Pejnović, šef Ureda za upravljanje državnom imovinom. Stav Vlade kao suvlasnika Ine bit će da se dobit od 2,08 milijardi kuna zadrži u kompaniji uz uvjet da se taj novac iskoristi za investicije. 
"Vlada čak i u ovako teškoj godini predlaže da se dobit Ine zadrži u kompaniji iako bi se u proračun RH u suprotnom moglo sliti gotovo milijardu kuna. Uvjet za to je samo da Ina zadržanu dobit reinvestira" rekao je prvi podpredsjednik Radimir Čačić te dodao da će Vlada kontrolirati taj novac i investira li se on. Premijer Milanović osvrnuo se na nedavne javne prepiske članova Nadzornog obora u kojima su hrvatski članovi žestoko optuživali MOL da čini štetu interesima Ine. 
"Na tu prepisku nisam reagirao jer smatram da je to nepovoljno za kompaniju. Ne odustajemo od namjere da članovi Vlade uđu u Nadzorni odbor Ine kako bi na licu mjesta bili informirani o kompaniji" rekao je premijer i dodao da kritike o mogućem sukobu interesa ne stoje jer, kako je RH manjinski vlasnik Ine, naši članovi ionako mogu biti preglasani od predstavnika MOL- a. Dodao je još samo i da je MOL za takvo rješenje, odnosno da Mađari nemaju ništa protiv da Radimir Čačić i Slavko Linić uđu u Nadzorni odbor Ine, izvijestio je Večernji list.