Vlada je na današnjoj sjednici donijela novi prijedlog Zakona o trošarinama, u kojem se između ostalog uvodi institut povrata trošarine na gorivo za komercijalni prijevoz robe, a uvodi se i poseban nadzor nad prodajom goriva radi sprječavanja prevara. Propisivanje prava na povrat trošarine je jedna od značajnijih novina a odnosi se na mogućnosti primjene povrat a di jela trošarine na dizelsko gorivo koje se koristi kod komercijalnog prijevoza roba kamionima od najmanje 7,5 BRT nosivosti. Fiskalni učinak ove mjere se procjenjuje na 240 milijuna kuna na godišnjoj razini. Prednosti ove mjere jesu smanjenje troškova domaćih prijevoznika (35 - 40% troškova poslovanja odnosi se na nabavu pogonskog goriva) i posljedično povećanje njihove konkurentnosti na europskom tržištu. Očekuje se da će uvođenje instituta povrat trošarine stimulativno djelovati na povećanje zakonite nabave pogonskog goriva i manju usmjerenost prema crnom tržištu. Cilj ove mjere je, dakle, u najvećoj mjeri isključiti utjecaj trošarine na energente u procesu distribucije i dobave robe. Ta mjera predstavlja poticaj prijevoznicima iz drugih država članica Europske unije za nabavu pogonskog goriva u državi.
Najčešće zlouporabe trošarinskih proizvoda uočene su pri raspolaganju s energentima i bilo je potrebno normativno urediti sveobuhvatniji i ciljani nadzor raspolaganja s energentima. Naime, proračunski prihodi od energenata godišnje iznose više od 8,5 milijardi kuna, čime je trošarina na energente od posebnog fiskalnog interesa. U tom smislu namjerava se uvesti posebno odobrenje za prodaju energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo te plinskog ulja za grijanje. Očekuje se da će mjera izravno utjecati na smanjenje porezne evazije, pri čemu neće imati negativni učinak i dodatno nerazmjerno administrativno opteretiti gospodarske subjekte. Naime, prema podacima iz Registra trošarinskih obveznika za poslova nje s energentima, gospodarski subjekti koji su već registrirani u statusima trošarinskog poslovanja (32 ovlaštena držatelja trošarinskog skladišta i 34 registrirana primatelja) neće biti u obvezi ishođenja posebnog odobrenja za prodaju energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo, već je ova predložena mjera usmjerena isključivo na poslovanje rizične skupine trgovaca i distributera, čime će se uvesti sveobuhvatniji i ciljani nadzor raspolaganja s energentima, po uzoru na normativno uređenje i praksu u drugim državama članicama Europske unije, obrazlaže se u nacrtu zakona.