Dok sudac Ivan Turudić, koji je osudio Sanadera na zatvorsku kazne ističe da je zadovoljan pravorijekom Vrhovnog suda, koji je bivšem premijeru kaznu smanjio na 8,5 godina, MOL je presudom, dakako, nezadovoljan. Mađarska tvrtka odbacila je sve sugestije o neprimjerenom poslovnom ponašanju i nastavit će se braniti od svih tvrdnji o nezakonitim praksama. Ministar Vrdoljak, koji se nalazi na čelu vladinog pregovaračkog tima za Inu najavio je da će nastaviti pregovore s MOL-om i da je RH u njima osnažena nakon pravomoćne presude za korupciju. U Dnevniku 3 Vrdoljak je naglasio da je najvažnije očuvati Inu kao vertikalno integriranu kompaniju te povećati rezerve nafte kojima ona raspolaže, te da se s MOL-om može pronaći rješenje u obostranom interesu. Dakako, ključan je dobar upravljački model, sukladan hrvatskom zakonodavstvu. Hrvatska je prije pola godine MOL-u predložila drugačiji upravljački model, no do danas nije dobiven odgovor, a MOL također nije izašao sa svojim prijedlogom. Vrdoljak je istaknuo da model za koji se zauzeo Nadzorni odbor na čelu sa Sinišom Petrovićem nije prihvatljiv, jer daje legitimitet apsolutnoj kontroli MOL-a u Ini. "S tim nećemo postići ono što želimo, a to je da dio upravljanja bude i u rukama Hrvatske", rekao je Vrdoljak koji ne misli da Petrović radi u MOL-ovim interesima. Na pitanje misli li da Državno odvjetništvo ima moć suspendirati Dioničarski ugovor bar do kraja arbitraže, Vrdoljak je odvratio da će DORH sigurno zaštititi nacionalne interese, a kako, to je pitanje za njih.