Energetski projekti i politika hrvatske Vlade dio su nastojanja za osiguranjem dovoljnih količina energenata i diverzifikacijom dobavnih pravaca za europske potrebe, od čega bi znatnu korist trebala imati hrvatska industrija i stanovništvo, rekao je ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak na  forumu Veleučilišta Vern posvećenom hrvatskim energetskim potencijalima, ivjestio je HRT. Uspješna nacionalna energetska politika mora biti uklopljena u regionalne pa i šire okvire i u tom kontekstu Hrvatska razvija svoje energetske projekte, izjavio je tom prilikom Vrdoljak. U tom smislu spomenuo je Jadransko-jonski plinovod i LNG terminal. Oba projekta po njegovim se riječima dobro razvijaju - što se tiče IAP-a, on je dominantno u fazi političkih kontakata uključenih zemalja, a za LNG je u suradnji s Europskom komisijom utvrđeno da treba biti u klasteru s plinovodima u okruženju. Vrdoljak je istaknuo da ni IAP ni LNG terminal ne trebaju Hrvatskoj samoj, jer se očekuje da će količine plina iz Jadrana i kopnenog dijela Hrvatske uskoro biti tolike da će premašivati hrvatske potrebe. U pogledu Ine, ministar Vrdoljak je najavio sljedeću rundu pregovora s MOL-om napomenuvši da se ne mogu zanemariti sudske presude prema kojima je ugovor o upravljačkim pravima i plinskom poslovanju temeljen na korupciji. Na skupu se razgovaralo i o tržištu električne energije, koje bi do kraja godine trebalo obilježiti otvaranje burze električne energije te o obnovljivim izvorima energije, piše HRT.