Krapinsko-zagorska županija počela je veliki projekt ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti škola na njezinu području, ukupno vrijedan više od 9,1 milijun kuna, koji podupire Europska investicijska banka. Zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek ističe da je riječ o iznimno vrijednom projektu, a Europska investicijska banka pomoći će njegovu provedbu s 1,5 milijuna kuna ako se u školama ostvare minimalne energetske uštede od 30 posto, navodi se u priopćenju Krapinsko-zagorske županije. »U vremenu kada cijene plina drastično rastu, a cijene ostalih energenata više rastu nego što padaju, uštede u potrošnji sve skupljih energenata su i te kako bitne. Ono što nas posebno veseli je da većina izvođača radova, nakon provedenog javnog natječaja, dolazi s područja naše županije, čime će se, vjerujem, omogućiti i dodatno zapošljavanje u sektoru građevine«, zaključio je zamjenik župana. Novac će se uglavnom uložiti u poboljšanje vanjske stolarije, sanaciju krovova, fasada i izolaciju stropova te toplinsku izolaciju učionica i postavljanje geotermalnih dizalica topline u deset osnovnih škola u toj županiji. Uz projekt poboljšanja energetske učinkovitosti u školama, Krapinsko-zagorska županija provodi i niz drugih projekata namijenjenih fizičkim osobama kroz subvencioniranje ugradnje, i to čak do 40 posto investicije, fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije, solarnih kolektora za pripremu potrošnje tople vode, pirolitičkih kotlova, kotlova na pelete i geotermalnih dizalica topline. Ivan Ištok, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije, napominje da je ta županija s partnerima prva u Hrvatskoj osnovala energetsku agenciju te da je upravo Krapinsko-zagorska županija prva u Hrvatskoj donijela vlastitu energetsku strategiju. Jelena Kremenjaš, predstavnica UN-ova programa za razvoj (UNDP), uručila je zamjeniku župana Energetsku povelju koju su u nepunih godinu dana potpisali predstavnici 127 gradova i 20 županija, pritom istaknuvši da upravo ta županija može biti primjer drugim hrvatskim županijama u području energetske politike. Pozdravila je i sagledavanje ulaganja u energetsku učinkovitost kao mogućnost otvaranja novih radnih mjesta te napore koje Županija provodi u smanjenju štetnih utjecaja na okoliš.