Ruski Zarubežneft spreman je ponuditi Janafu otkup 10% udjela u kompanija Zarubežneft Adria koja se planirala javiti na natječaj za istraživačke koncesije ugljikovodika na kopnu, piše Business.hr pozivajući se na izjavu njihovog direktora Josipa Pleslića. Janafov udio u kompaniji plaćen je 37.200 kn, a Zarubežneft je spreman ponudi tu sumu za otkup udjela. Na taj potez Rusi su se odlučili ponukani negativnom reakcijom javnosti te smatraju da bi time uklonili poteškoće koje bi udjelništvo u zajedničkoj kompaniji moglo stvoriti Janafu. isto tako, najveći ruski nacionalni operator transportnog sustava Transneft objavio je da je zaineteresiran za gradnju produktovoda od Slavonskog Broda do Omišlja na Krku, no neslužbeno je rečeno da je Transneft spreman odustati od ponude za kupnjom udjela u Janafu, nakon negativnog istupa premijera Milanovića koji je kazao da Janaf nije na prodaju.