Geostrateški analitičari pokušavaju otkriti kakva sudbina čeka neke od zemalja Bliskog istoka, a prije svega Siriju i Iran. Sve je očitija odlučnost SAD-a da se i za Siriju pripremi neki oblik međunarodne vojne intervencije. U skladu s time se pretpostavlja da bi Sirija nakon rušenja režima Bashara AL ASADA mogla poslužiti kao alternativni pravac za izvoz nafte s Bliskog istoka, u slučaju da Iran blokira Hormuski tjesnac. Geostrateški položaj Sirije bi mogao omogućiti polaganje naftovoda do obale Sredozemnog mora i odatle izvoz izravno u Europu i SAD. Tome u prilog govore i činjenice da se javlja sve veći rizik za slobodnu plovidbu tankera i na drugim kritičnim točkama poput Bab el-Mandeba, Jemena, Crvenog mora i Sueskog kanala, budući da nemiri u Egiptu mogu dovesti na vlast radikalne skupine. Kroz Siriju već vode dva naftovoda od kojih jedan završava na libanonskoj obali i zatvoren je zbog nekadašnjeg građanskog rata. Zbog toga se sve više ocrtava njezin mogući značaj kao najkraćeg i najpovoljnijeg puta za izvoz nafte, javlja novinska agencija UPI.