Danas u ranim jutarnjim satima tijekom stabilnog rada Nuklearne elektrane Krško punom snagom došlo je do smetnje u radu rasteretnog ventila pare na jednom od dvaju dogrijača pare i separatora vlage u klasičnom dijelu elektrane. Pri tome je u okolinu ispuštena para, što se čulo i u okolini elektrane, priopćeno je iz NEK-a. Nakon djelomičnog smanjenja snage elektrane ventil se automatski vratio u željeni položaj. Trenutačno se odvija detaljna dijagnostika uzroka odstupanja u radu ventila. Za korekciju i odgovarajuće namještanje ventila bit će potrebna kratkotrajna zaustava elektrane tijekom današnjeg dana. Za te radove temperaturu na ventilima potrebno je smanjiti s uobičajenih 270 na 60 Celzijevih stupnjeva. Ponovno priključenje elektrane na mrežu predviđeno je tijekom vikenda. Kako je priopćeno iz nuklearke, utjecaja na okoliš nije bilo.