Tvrtka Končar - Montažni inženjering (KMI) uspješno je i u roku završila radove na zamjeni primarne i sekundarne opreme te građevinskom uređenju komandne zgrade u Transformatorskoj stanici Lovran. Investitor je bio Hrvatski operator prijenosnog sustava, a ugovor je obuhvaćao isporuku opreme, građevinske i elektromontažne radove te ispitivanja i puštanje u pogon. Cilj projekta bio je zamjena zastarjele opreme, ali i razdvajanja dijela pomoćnih postrojenja između HOPS i HEP Operatora distribucijskog sustava. Naime, radi se o ključnoj trafostanici u hrvatskom elektroenergetskom sustavu, koja je jedina 110 kV veza Istre i ostalog dijela Hrvatske. Postrojenje 110 kV sastoji se od jednog glavnog i jednog pomoćnog sabirničkog sustava i opremljeno je s dva dalekovodna, dva transformatorska i jednim spojno-mjernim poljem. U projektu su još sudjelovali i Končar - Inženjering za energetiku i transport (KET), Končar - Elektronika i informatika (INEM) i Končar - Aparati i postrojenja, izvijestio je Končar.