Zelena akcija je poslala tužbu Ustavnom sudu, čime nastavlja pravnu bitku protiv TE Plomin C na uvozni ugljen. Tom tužbom ulaze u novu fazu kampanje protiv projekta kojeg smatraju štetnim te najavljuju intenziviranje aktivnosti u narednom periodu. Ustavnom tužbom osporavaju presudu Upravnog suda u Rijeci kojom je bila odbijena njihova tužba protiv okolišne dozvole Ministarstva zaštite okoliša i prirode te ujedno osporavaju i samu okolišnu dozvolu. U tužbi Ustavnom sudu argumentiraju svoj stav da Upravni sud nije smio ignorirati činjenicu da je TE Plomin C u očitoj suprotnosti s prostornim planom Istarske županije. Naime, ako je propisano da se postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi za postupke koji su u skladu s prostornim dokumentima, onda smatraju da je sud morao dopustiti dokazivanje da Plomin C nije u skladu s tim dokumentima. Također, tvrde da im je na taj način Upravni sud de facto uskratio pravo na tužbu jer njihovi argumenti nisu suštinski razmotreni.