U svrhu zaustavljanja HEP-ovog projekta gradnje TE „Plomin C“, Zelena akcija je danas poslala Državnom odvjetništvu (DORH) Prijedlog za izvanredno preispitivanje zakonitosti presude Upravnog suda u Rijeci. Naime, Upravni sud je u listopadu prošle godine odbio njihovu tužbu protiv Ministarstva zaštite okoliša i prirode (MZOIP-a) zbog izdavanja okolišne dozvole za TE „Plomin C“. Zeleni drže da sud uopće nije razmatrao očitu neusklađenost ove TE s prostornim planom Istarske županije, što je bio jedan od glavnih temelja njihove tužbe. Smatraju da je Upravni sud povrijedio odredbe Zakona o upravnom sporu, Zakona o zaštiti okoliša te Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Od DORH-a traže pokretanje postupka pred Vrhovnim sudom radi izvanrednog preispitivanja zakonitosti navedene presude. U slučaju prihvaćanja njihove argumentacije, doći će do poništenja presude Upravnog suda u Rijeci te ponovnog pokretanja sudskog postupka protiv MZOIP-a.