Zelena akcija i Zelena Istra danas su Pred Upravnim sudom u Rijeci podigli tužbu protiv Ministarstva zaštite okoliša i prirode zbog izdavanja ekološke dozvole za termoelektranu Plomin C, te u tužbi zatražili odgodu gradnje TE sve do pravomoćne presude sudskog procesa. Zeleni smatraju da je TE suprotna prostornom planu Istarske županije, da će u slučaju njene izgradnje trebati plaćati troškove emisija ugljičnog dioksida, da će imati negativan utjecaj na zdravlje stanovnika Labinštine i okolice. 
Drže da ta elektrana dovodi zemlju u energetsku ovisnost o uvoznom ugljenu te da će doprinjeti sve intenzivnijim i očiglednijim posljedicama klimatskih promjena. Osim navedenih razloga, u tužbi protiv Ministarstva zaštite okoliša i prirode iznijeli su niz argumenata zbog kojih ekološka dozvola za TE Plomin C treba biti odbačena. "Cijeli postupak procjene utjecaja na okoliš je patio od niza nedostataka te je vrlo površno obradio najvažnije aspekte - utjecaj na zdravlje i živote ljudi. Cijelo vrijeme su sistematski ignorirana upozorenja o ekonomskoj i financijskoj šteti ovog projekta pa tako ona nisu ozbiljno analizirana niti u ovom postupku. Posljedice takvog neodgovornog pristupa snosilo bi lokalno stanovništvo kroz opterećenja okoliša, ali i svi građani Hrvatske zbog moguće znatne ekonomske štete. Osim toga, postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš razmatrao je samo varijante tehnologije izgaranja ugljena bez da je razmatrao varijantna rješenja za druge energente i tehnologije, što nije u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i uredbom o Procjeni utjecaja na okoliš", smatraju zeleni. Ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović izjavio je danas da je na HEP-u da odluči hoće li TE Plomin C biti na ugljen ili na plin. Njegovo ministarstvo, rekao je, provelo je postupak ocjene utjecaja na okoliš na temelju kojeg je stručno povjerenstvo dalo mišljenje i izdano je rješenje o prihvatljivosti zahvata uz implementaciju najstrožih mjera zaštite i očuvanja okoliša.