Željko PERIĆ, dipl. oec. od 1. prosinca preuzima dužnost člana Uprave Ingre za strategiju, restrukturiranje i razvoj, objavila je Ingra putem Zagrebačke burze. Perićev angažman dio je realizacije ugovora koji je Ingra potpisala sa savjetničkom kućom Caper kojim se Caper angažira u području financijske konsolidacije i redefiniranja poslovne strategije Ingre. Željko Perić je osnivač Capera i njegov dolazak u Ingru dio je ugovorne obveze, kaže se u obavijesti. Ujedno se podsjeća da je Perić na početku karijere u Ingri rukovodio velikim investicijskih projektima na srednjem istoku i u Africi. Poslije je bio član Uprave i glavni financijski direktor Plive i predsjednik Uprave Lure, a u savjetničkoj kući Caper specijalizirao se za akvizicije, spajanja, financiranje poduzeća i strateško savjetovanje. Predsjednik Uprave Ingre Igor Oppenheim je u prvoj polovici studenoga izvijestio da Uprava i Nadzorni odbor predlažu skupštini Ingre financijsko restrukturiranje u dva koraka od kojih je prvi smanjenje temeljnog kapitala, a drugi dokapitalizacija zamjenom potraživanja Ingrinih vjerovnika za vlasničke udjele. Prema prijedlogu za skupštinu, koja će se održati u drugoj polovici prosinca, prvo bi temeljni kapital Ingre bio smanjen sa 300 milijuna kuna na 150 milijuna kuna pri čemu se temeljni kapital smanjuje prijenosom sredstava dobivenih smanjenjem u rezerve kapitala, bez isplate dioničarima. Potom bi se temelji kapital povećao sa 150 milijuna kuna na 450 milijuna kuna, ulaganjem prava i izdavanjem novih dionica. Tako bi Ingrini vjerovnici imali bi mogućnost svoja potraživanja zamijeniti za vlasnički udio.