Trojica hrvatskih znanstvenika upozorila su širu i stručnu javnost na daljnje opasnosti od katastrofalnog potresa koji je pogodio šire područje Petrinje. Radi se o rezultatima istraživanja koje su proveli prof. dr. sc. Bruno Tomljenović s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Josip Stipčević s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Marin Sečanj, a zabilježeni su u 'Izvješću o zabilježenim pojavama koseizmičkih površinskih deformacija na području Pokuplja i Banovine nastalih potresnom serijom od 28.12. 2020 do 5.01.2021.'


Najopasnije su urušne vrtače

Spomenuto istraživanje započelo je 30. prosinca prošle godine, odmah nakon glavnog potresa. Tri znanstvenika pri tome su samoinicijativno započeli prikupljati podatke o površinskim, koseizmičkim deformacijama na području Pokuplja i Banovine, većinom na lokacijama odakle su stizale vijesti da su takve pojave zabilježene. 

Tijekom terenskih obilazaka u trajnju tjedan dana napravili su pregled dojavljenih pojava o površinskim koseizmičkim deformacijama na 20-ak lokacija. Isto tako, obavili su preliminaran pregled terena iz vozila i zabilježili lokacije gdje su zapažene površinske, koseizmičke deformacije na prilaznim cestama i putevima. Time je dobivena preliminarna analiza pojava kao što su pukotine s likvefakcijom (na tri lokacije), koseizmičke pukotine na površini bez likvefakcije (na četiri lokacije), koseizmička, novonastala ili reaktivirana klizišta (na dvije lokacije), koseizmičke urušne vrtače u pokrovnim naslagama iznad okršene vapnenačke podloge (na području sela Mečenčani, u Sunji i Petrinji).

Pri tome se upravo urušne vrtače u Mečenčanima smatraju trenutačno najvećom geološkom opasnošću (geohazardom) jer imaju najveći geološki rizik na tom području. Naime, postoji velika vjerojatnost da će se već stvorene vrtače, koje su vidljive na površini, s vremenom širiti u promjeru naknadnim zarušavanjem njihovih rubova pa bi mogle zahvatiti i objekte u njihovoj blizini (kuće, staje, ceste i dr.).


Nužna su nova istraživanja i mjerenja

Zbog toga trojica znanstvenika predlažu da se žurno započne s detaljnim geološkim, geofizičkim i geodetskim istraživanjima i mjerenjima na tom području, uz odgovarajuće mjere zaštite svih osoba koje će obavljati ta istraživanja. Ona bi se morala provoditi ne samo snimanjem iz zraka ili iz daljine, već i izravno, na površini terena za koji se procijenjuje izrazito velik geološki rizik, objavio je RGN.