Na sjednici Nadzornog odbora INA-e koja je održana 28.3.2018. godine predsjednikom Uprave tvrtke ponovno je imenovan Zoltán Áldott. Istodobno, članovima Uprave s mandatom za razdoblje 1.4.2018. - 31.3.2019. godine ponovno su imenovani Niko Dalić, Gábor Horváth, Ivan Krešić, Davor Mayer i Péter Ratatics. Isto tako, NO je dao suglasnost na revidirane financijske izvještaje za 2017. godinu s izvještajem neovisnog revizora i razmatrao je i Izvješće o stanju društva INA Grupe za poslovnu 2017., pri čemu nije imao primjedbi na dostavljeno izvješće. Na istoj sjednici su Uprava i NO usuglasili prijedlog o isplati 550 mil. kuna dobiti kao dividende, objavila je INA.