Jedan od najvećih zahvata od strateške važnosti za Novsku je projekt aglomeracije, tj. ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu na području toga grada. Ukupna vrijednost projekta je 123,6 milijuna kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi nešto veći od 98,9 milijuna kuna. Bespovratna sredstva Europske unije iznose 70,1 milijun kuna. 

Taj 'projekt stoljeća', može se reći, obuhvaća mrežu sustava odvodnje u ukupnoj dužini većoj od 42 kilometra, s izgradnjom pročistača otpadnih voda, te cjevovoda vodoopskrbe (13 kilometara). 


Javna nadmetanja

"Projekt Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Novska podrazumijeva izgradnju kanalizacije u našim istočnim naseljima, od Starog Grabovca do Rajića, u naselju Bročice, u dijelovima grada koji još nemaju izgrađenu kanalizacijsku mrežu te rekonstrukciju dijela vodoopskrbne mreže u samome gradu", kazao je Mario Filipović, direktor tvrtke Vodovod Novska, istaknuvši kako će se time poboljšati životni uvjeti stanovnika u sedam naselja na području grada. 

Tijekom 2019., objavljeno je na internetskim stranicama Grada Novske, planiraju se pokrenuti svi ostali postupci javnih nadmetanja za radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i vodoopskrbe, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te nabavu komunalne opreme.