Potpisivanjem Ugovora za izgradnju sustava odvodnje u sklopu projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Mursko Središće službeno je započeo projekt izgradnje sustava odvodnje u toj aglomeraciji. 

Ugovor je vrijedan 165,3 milijuna kuna bez PDV-a, a sufinancira se iz Kohezijskog fonda Europske unije i nacionalnih sredstava (70,84% bespovratna sredstva EU-a, 12,64% državni proračun, 12,64% Hrvatske vode, 3,88 % jedinice lokalne samouprave).


Građevinska infrastruktura kao izazov

"Sve ono što se događalo na ovom projektu do sada, posebice vezano uz dokumentaciju, pokazalo je da Međimurske vode, lokalna samouprava i županija razmišljaju dugoročno i spremni su na sve izazove, zbog čega su i došli do ove faze. Realizacijom ovog projekta i drugih projekata vodnokomunalne infrastrukture ulazimo u fazu u kojoj će ključni izazov biti građevinska infrastruktura. U ovom trenu odobreno je 18 milijardi kuna za 43 aglomeracije što znači da se mi ne trebamo bojati recesije", izjavio je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.


Uređaj za pročišćavanje 

Projektom Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Mursko Središće predviđena je izgradnja oko 71,4 kilometara gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, rekonstrukcija oko 7,6 km postojećeg sustava, 37 crpnih stanica, osam kišnih preljeva i retencijski bazen volumena 180 m3. 

Uz to izgradit će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kapaciteta 12 000 ES s uključenim III. stupnjem pročišćavanja i postrojenjem za obradu mulja, a na sustav javne odvodnje i pročišćavanja moći će se priključiti otprilike 3 000 domaćinstava, javlja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.