Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je temeljem inicijative poduzetnika Brunata d.o.o. donijela odluku o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. iz Zagreba. U postupku će Agencija utvrditi predstavljaju li određene odredbe Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga koje je Vodoopskrba i odvodnja donijela u srpnju 2013., zlouporabu vladajućeg položaja tog poduzetnika na mjerodavnom tržištu pružanja usluge javne vodoopskrbe, s učinkom na tržištu usluga ugradnje internih vodomjera i telemetrijskog očitanja i obračuna tako očitane potrošnje vode na području gradova Zagreb, Samobora i Svete Nedjelje te općine Stupnik. U sklopu postupka, Agencija će prije svega analizirati odredbe Općih uvjeta kojom se uvodi obveza povezivanja postojećih internih vodomjera starih zgrada s AWMR mrežom. AWMR je sustav daljinskog očitanja koji Vodoopskrba tek uvodi u stare zgrade odnosno riječ je o tržištu na kojem Vodoopskrba dosad uopće nije djelovala. 
Uvođenjem AWMR sustava je poduzetnicima koji su se do sada bavili ugradnjom telemetrijskih vodomjera, očitanjem i obračunom na taj način prikupljenih podataka o potrošnji, od 1. siječnja 2014. zabranjena ugradnja internih telemetrijskih vodomjera u starim zgradama, a potencijalnim novim konkurentima onemogućen je pristup tržištu. Osim toga, od toga dana počinje teći prijelazno razdoblje od pet godina tijekom kojeg ti poduzetnici još mogu obavljati daljinska očitanja iz lokalnih mreža. Istekom toga roka za to će biti ovlaštena isključivo Vodoopskrba i odvodnja. S aspekta politike tržišnog natjecanja, nije preporučljiva i opravdana praksa kojom se jednom liberalizirano tržište ponovno zatvara i ograničava bez konkretnih pokazatelja o objektivno opravdanim razlozima takvog postupanja. Zbog svega toga je, zajedno sa zaključkom o pokretanju postupka, Agencija donijela rješenje o privremenoj mjeri kojom se Vodoopskrbi i odvodnji nalaže da privremeno izvan snage stavi opisane sporne odredbe Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga kojima su poduzetnici onemogućeni u pružanju usluga koje su pružali do stupanja na snagu spornih odredbi, a krajnji korisnici su onemogućeni u odabiru pružatelja usluge i ugradnje vodomjera. 
Uz to se Vodoprivredi i odvodnji nalaže da nastavi izdavati suglasnosti za ugradnju internih vodomjera u starim zgradama koje se priključuju na sustav daljinskog očitanja, a koji nije povezan s AWMR mrežom te također, da omogući da se na sustav daljinskog očitanja, a koji nije povezan s AWMR mrežom, može priključiti minimalno jedan stan s internim vodomjerom. Agencija je privremenu mjeru izrekla na šest mjeseci, a Vodoopskrba i odvodnja ju je dužna objaviti na vidljivom mjestu na svojoj početnoj internetskoj stranici.