Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE), Hrvatske vode te Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije jučer su potpisali ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad, vrijednog 357,8 milijuna kuna. 

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 286,3 milijuna kuna. Pritom bespovratna EU sredstva čine 66 posto, odnosno 188,7 milijuna kuna, dok se preostalih 97,5 milijuna sufinancira iz nacionalnih sredstava, javljaju Hrvatske vode

Ovim projektom, koji se provodi do 2023. na području aglomeracije Ivanić-Grad, izgradit će se 71 kilometar novog i sanirati 5,4 kilometara postojećeg sustava javne odvodnje. Uz to, izgradit će se tri kišna preljeva, četiri retencija bazena, 19 crpnih stanica te 1 769 priprema za ključne priključke.

 

Novi korisnici 

Također, u Vrbovcu je jučer obilježen početak izgradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda i pripadajućih objekata. Vrijednost ugovora je 227,36 milijuna kuna, a predviđen završetak radova do sredine 2024., do kad će se na području Vrbovca rekonstruirati 9,3 kilometara postojeće te izgraditi 222,8 kilometara nove vodoopskrbne mreže, uz izgradnju pet crpnih stanica, pet vodotornjeva te rekonstrukciju precrpne stanice Lonja. 

Navedeni ugovor dio je šireg projekta Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok čija je vrijednost 883,88 milijuna kuna, od čega se iz europskog Kohezijskog fonda financira iznos od 483,96 milijuna kuna. 

Ovim će se projektom za područje četiri grada i 10 općina na području Zagrebačke županije do 2023. omogućiti priključenje 29.183 novih korisnika usluga vodoopskrbe te će se pritom smanjiti vodni gubici na regionalnom sustavu u prosjeku s 29,2 posto na 18,6 posto.