Vlada FBiH je na prošlotjednoj sjednici donijela Uredbu o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustav javne kanalizacije. Cilj donošenja ove uredbe je zaštita okoliša od štetnog utjecaja i onečišćenja koje uzrokuju komunalne i tehnološke otpadne vode u FBiH. 

Strateškim i drugim vodnim dokumentima u FBiH (Strategija upravljanja vodama FBiH 2010. - 2022.) te planovima upravljanja vodama za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora, koji su usvojeni odlukama vlade FBiH za razdoblje 2016.-2021. utvrđeni su ciljevi zaštite voda od komunalnih i tehnoloških otpadnih voda, čime je ukazano na loše stanje u području zaštite od onečišćenja otpadnih voda, uz smjernice te podršku ostalih sektora koji se bave sličnim problemima negativnog utjecaja otpadnih voda.

 

Zakon o vodama 

Tako je utvrđena i obveza da se ova uredba uskladi s najnovijim promjenama iz zakonodavstva Europske unije te da se pritom propišu granične vrijednosti, posebice za sve grupe industrijskih onečišćivača, odnosno posebni parametri za pojedinačne tehnološke djelatnosti, izvijestila je vlada FBiH

To uključuje i granične vrijednosti za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda, što je i obaveza prema Zakonu o vodama, a što do sada nije bilo učinjeno.