Za Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Sinj, čiji je cilj omogućiti razvoj i poboljšanje standarda pružanja vodnih usluga na tome području, ovoga tjedna potpisana su dva ugovora - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju. 

"Projekt Sinj sufinancira se iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija gdje je Hrvatskoj za vodnokomunalne projekte na raspolaganju 1,05 milijardi eura bespovratnih sredstava. Ovaj projekt vrijedan je 378 milijuna kuna, od čega više od 211 milijuna čine EU sredstva", rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić

Preostalih 91 milijun kuna u projektu će osigurati resorno ministarstvo i Hrvatske vode (svatko po 36,4 milijuna kuna) te jedinice lokalne samouprave (18,2 milijuna kuna). 

Uloženi trud 

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je kako je Projekt Sinj prvi vodno-komunalni projekt na razini Splitsko- dalmatinske županije koji se financira EU sredstvima. "Rezultat je to uloženog truda koji traži svaki EU projekt. Vjerujemo da će, ohrabreni vašim uspjehom, i brojni drugi projekti uslijediti na ovom području", kazao je.  

Projekt se odnosi na sanaciju 1,3 km vodoopskrbnih cjevovoda i izgradnju 700 m novih vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstrukciju i sanaciju tri vodospreme, izgradnju 74 km gravitacijskih kolektora, izgradnju četiri km tlačnih cjevovoda, izgradnju 12 crpnih stanica, sanaciju 3,5 km postojećih gravitacijskih kolektora, dogradnju postojećeg uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda UPOV-a, te ispusnog cjevovoda do rijeke Cetine u duljini 5,5 km. 

Novi projekti

Njegovom realizacijom u sektoru vodoopskrbe ostvarit će se usklađivanje s Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju te smanjenje gubitaka za oko 10%, priopćile su Hrvatske vode. U sektoru odvodnje, realizacijom projekta ostvarit će se usklađivanje s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, a na mrežu će biti moguće priključiti novih 8827 stanovnika. 

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. do sada je odobreno 38 vodnokomunalnih projekata ukupne vrijednosti 11,5 milijardi kuna (bez PDV-a) od čega EU sufinanciranje iznosi 8,1 milijardu kuna što je više od 100% dostupne alokacije. U tijeku je postupak odobravanja za još 17 projekata, a u različitom je stupnju spremnosti još stotinjak projekata.